REKREAČNÍ OBJEKT ÚJEZDA

REKREAČNÍ OBJEKT ÚJEZDA

„Rekreační objekt Újezda“

Stávající objekt byl v nevyhovujícím stavu. Do objektu zatékalo, obvodové konstrukce vykazovaly deformace.

Byl zhotoven projekt zahrnující stavební úpravy, přístavbu a nástavbu.

V rámci projektu se vyřešil nový krov, zateplení obálky budovy, vč. výměny stávajících výplní otvoru.

Na přání investora byly vyhotoveny vizualizace interiéru.

Stavba je v současné době realizována svépomocí.

Rok

2022

Místo

Újezda

Stupeň

DOS

Investiční náklady

Ostatní reference