RD ZLECHOV

„RD Zlechov“

Záměrem investora bylo provedení zateplení objektu, spolu s výměnou výplní otvorů a novou střešní krytinou.

Byl vyhotoven projekt stavebních úprav, vč. projektu zateplení.

Stavba je v současné době realizována svépomocí.

Rok

2022

Místo

Zlechov

Stupeň

DPS

Investiční náklady

Ostatní reference