RD SENETÁŘOV

„RD Senetářov“

Požadavkem byla jednoduchá nízkoenergetická stavba.

Na začátek jsme zajistili přeparcelaci pozemku. Následně  byla vyhotovena dokumentace pro společné oznámení záměru.

Stavba byla povolena za 90 dní od podpisu smlouvy.

Stavba je v současné době realizována.

Rok

2022

Místo

Senetářov

Stupeň

DUS + DOS

Investiční náklady

Ostatní reference