RD HERŠPICE

„RD Heršpice“

Byla vyhotovena projektová dokumentace pro společné povolení.

Jedná se o dvoupodlažní objekt s obytným podkroví, toto řešení se odvíjelo od požadavků územního plánování pro danou lokalitu.
Zastavěná plocha novostavby rodinného domu je 187,31 m2, půdorysně má dům tvar 2 jednoduchých obdélníků, které se budou navzájem prolínají. Rozměry domu jsou 11,9 x 18,3 m. Zastřešení objektu je v kombinaci sedlové střechy o sklonu 40° a ploché vegetační střechy o sklonu 2%.

Rok

2022

Místo

Heršpice

Stupeň

DUR + DPS

Investiční náklady

Ostatní reference